Pravilnik o parkiranju

PRAVILNIK O PARKIRANJU

PROPISI I PRAVILA PARKIRANJA

  1. Pravilnik o parkiranju predstavlja interni akt Davatelja usluga kojima se određuje način i lokacije za preuzimanje i povrat vozila unutar Spin City Zone.

Spin City Zona obuhvaća područje grada Zagreba, unutar koje Zone Korisnik na točno određenim lokacijama može preuzeti vozilo te je dužan isto vozilo nakon korištenja vratiti unutar definirane Spin City Zone. Definirana Spin City Zona obuhvaća širi centar grada.

Dopuštena parkirališna mjesta unutar Zone su:

– bilo koje javno parkirališno mjesto unutar definirane Spin City Zone

– bilo koje parkirališno mjesto namijenjeno za car sharing

– parkirališna mjesta koja nisu ograničena prometnim znakovima „Samo za stanare“, „Parkiranje  dopušteno samo uz dozvolu“, „Rezervirano za…“, „Na javnom parkiralištu ne vrijede povlaštene parkirne karte …“

– područja s parkirališnim mjestima bez ograničenja ili zabrane.

  1. Za vrijeme stanke Korisnik vozila može parkirati na bilo kojem javnom parkirališnom mjestu, ali ako je to mjesto izvan definirane Spin City Zone, za završetak putovanja mora se vratiti u Spin City Zonu.

Parkiranje je osigurano na svim javnim parkiralištima grada Zagreba, bez naknade za korisnika.

Korisnik vozila je dužan uvijek se pridržavati propisa pri parkiranju i paziti na zakonom određena ograničenja.

  1. U gradu Zagrebu predviđeno je desetak parkirališnih mjesta namijenjenih samo za car sharing uslugu. Na ta mjesta Korisnik usluge može uvijek i slobodno parkirati i ostaviti vozilo.

Lokacije tih parkirališnih mjesta su sljedeće:

– Ulica Milana Amruša kod k.br. 4

– Ulica Pavla Šubića kod k.br. 65

– Trg kralja Tomislava (Glavni kolodvor)

– Trg Republike Hrvatske – HNK (zapad)

– Trg Stjepana Radića 1

– Radnička cesta kod k.br. 80 (Zagreb Tower)

– Avenija Dubrovnik 15 (Zagrebački Velesajam)

– Park Stara Trešnjevka 2

– Strojarska cesta kod k.br 18 (VMD centar).

  1. Korisniku vozila je izričito zabranjeno parkirati vozila suprotno odredbama ovih Pravila. Korisnik vozila ne smije parkirati vozilo ni na jednoj od sljedećih lokacija:

– na javnom parkirališu gdje ne vrijede povlaštene parkirne karte (I.1 Zona, VI.1 Zona, VI.2 Zona)

– bilo koje područje ili parkirališno mjesto sa zabranom parkiranja

– parkirališna mjesta koja nemaju dopušteno parkiranje 24 sata dnevno

– privatna parkirališna mjesta

– privatne garaže i dvorišta

– parkirališna mjesta za invalide

– javne garaže

– parkirališta mjesta namijenjena za taxi ili autobuse

– rezervirana parkirališna mjesta

– na zelene površine, biciklističke staze, nogostupe i u pješačke zone

– na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 metara od istog

– na željezničkim ili tramvajskim prugama, na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge i u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću tračnicama

– na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika

– na stajalištima javnog gradskog prijevoza putnika

– ispred kolnog ulaza u zagradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključaka za vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na drugim mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim javnim prolazima i prilazima

– na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno od suprotnog ruba kolnika manja od 4 m, odnosno u krugu od 3 m od posebnih oznaka na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta

– u tunelu, na mostu, u podvožnjaku, na nadvožnjaku te na dijelu ceste ispod mosta ili nadvožnjaka

– na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za

davanje znakova prometnim svjetlima

– završavati putovanje izvan definirane Spin City Zone

– parkirati/završavati putovanje u slijepim ulicama
– na bilo kojoj lokaciji izvan definirane Spin City Zone.

Prilikom parkiranja vozila strogo je zabranjeno:

– parkirati tako da dijelom vozila ometate promet na kolniku

– pri parkiranju zauzeti više od jednog parkirnog mjesta

– parkirati tako da Vi ili korisnici drugih vozila nemaju prostora za slobodan ulazak ili izlazak iz vozila.

Sve troškove kazni, prekršaja i premještanja vozila zbog nepropisnog parkiranja snosi Korisnik Spin City usluge koji je bio registriran kao Korisnik u vrijeme nastanka kazne, prekršaja i sl.

  1. Korisnik vozila dužan je prilikom korištenja i parkiranja vozila:

– poštivati sve natpise, ograničenja i zakonske propise parkiranja

– ako prilikom traženja slobodnog Spin City vozila ugleda neko od Spin City vozila koje nije pravilno parkirano, upotrijebiti to vozilo

– ako koristi vozilo na klasičan pogon, prije završetka putovanja natočiti gorivo na benzinskim postajama o svom trošku, ukoliko razina goriva padne na 60 % ili niže. Za točenje goriva u tom slučaju, Spin City će Korisniku po dostavi računa pismenim putem, refundirati iznos računa bonus minutama u iznosu utvrđenom Pravilnikom o korištenju usluga.

Isto tako, Korisnik može natočiti gorivo na INA benzinskim postajama o svom trošku, a Spin City će Korisniku po dostavi računa pismenim putem refundirati iznos računa proprocionalan broju minuta po osnovnoj tarifi uz nagradu od dodatnih 10 bonus minuta za vožnju.

– ako koristi električni automobil, na završetku putovanja parkirati vozilo na parkirališnom mjestu s punionicom te spojiti vozilo na isto, ukoliko je razina baterije vozila 25 % ili manja. U tom slučaju Korisnik vozila bit će nagrađen s 10 bonus minuta za vožnju.

– ne završavati svoje putovanje na privatnom posjedu ili u javnim garažama

– ne završavati putovanje u slijepim ulicama

– ne završavati putovanje izvan definirane Spin City Zone.

  1. Kršenje bilo koje od navedenih odredbi smatrat će se grubim kršenjem ugovornih odredbi radi kojih Davatelj usluge može raskinuti Sporazum i/ili tražiti od Korisnika naknadu prouzročene štete.

Ova Pravila stupaju na snagu 26. listopada 2017. godine.