Pravilnik o korištenju

PRAVILNIK O KORIŠTENJU USLUGA

KORIŠTENJE USLUGE/VOZILA

Za aktivaciju usluge potrebno je:

 • Preuzeti Spin City aplikaciju na mobilni uređaj putem Trgovine Google Play (operativni sustav Android) ili putem App Store (operativni sustav iOS)
 •  Kreirati korisnički Spin City račun i registrirati se putem aplikacije internetske stranice. Prilikom registracije Korisnik usluge će biti zatražen unijeti svoj jedinstveni PIN koji će prije svake vožnje morati unijeti u putno računalo koje se nalazi u vozilu. Pin je potreban iz sigurnosnih razloga za identifikaciju prilikom pristupa vozilu.
 • Potvrditi registraciju na validacijskom mjestu. Popis validacijskih mjesta nalazi se na internetskoj stranici www.spincity.hr.
 • Nakon validacije Korisniku usluge se uručuje Spin City članska kartica koja služi za pričuvni pristup vozilu i kao dokaz Spin City članstva i postojanja ugovornog odnosa.
 • Sustav preko aplikacije na mobilnom uređaju nudi slobodna vozila, koja je potrebno rezervirati.
 • Vozilo se može rezervirati na 15 minuta putem Spin City aplikacije i internetske stranice. Prvih 15 minuta rezervacije je besplatno ako Korisnik usluge odmah nakon isteka rezervacije ne započne s naplatnim korištenjem vozila. Svaka sljedeća rezervacija naplaćuje se prema Pravilniku o naknadama.
 • Vozilo se otključava mobilnom aplikacijom ili članskom karticom.
 • Otključavanje vozila mobilnom aplikacijom: Na mobilnoj aplikaciji odabere se opcija „Otključaj“ te je potrebno na virtualnom ključu koji se pojavi na zaslonu kliknuti tipku za otključavanje. Vozilo je otključano kada na čitaču kartica zasvijetli zelena lampica i nakon što se čuje zvuk otključavanja vrata popraćen kratkim paljenjem sva četiri pokazivača smjera.
 • Otključavanje vozila članskom karticom: Članska se iskaznica prisloni uz čitač kartica koji se nalazi ispod vjetrobranskog stakla. Vozilo je otključano kada na čitaču kartica zasvijetli zelena lampica i nakon što se čuje zvuk otključavanja vrata popraćen kratkim paljenjem sva četiri pokazivača smjera.
 •  Vozilo je prije vožnje potrebno pregledati. Ako se na vozilu nalaze oštećenja, ista je potrebno odmah, bez odgode, prijaviti Spin City pozivnom centru ili na drugi način kako je propisano od strane Spin Cityja.
 • Ključevi vozila i putno računalo nalaze se u pretincu za rukavice. U putno računalo je potrebno unijeti PIN koji je Korisnik usluge sam izabrao prilikom registracije i kreiranja korisničkog Spin City računa.
 • S vozilom je potrebno upravljati prema Uputama za korištenje vozila, prema zakonu, prema svim sigurnosnim pravilima i propisima i prema svim navedenim Uvjetima korištenja.
 • Ako Korisnik usluge želi napraviti stanku između putovanja, vozilo je potrebno zaustaviti, ugasiti i s ostavljenim ključem u bravi pristupiti putnom računalu na kojemu je potrebno izabrati opciju 2. (“Napravi stanku”). Potom ključ izvaditi, izaći iz vozila, zaključati vozilo ključem. Stanka može kumulativno s korištenjem usluge trajati do 48 sati.
 • Vozilo može biti parkirano na bilo kojem javnom parkirališnom mjestu, bez potrebe za kupovinom parkirališne karte. Također, vozilo je moguće parkirati i u garaži, ali isključivo na trošak Korisnika usluge, te samo u slučaju ako je napravljena stanka. Stanka podrazumijeva vrijeme kada je vozilo parkirano tijekom korištenja usluge, a započinje u trenutku gašenja motora vozila i odabirom opcije na putnom računalu „Napravi stanku“, a završava ponovnim pokretanjem vozila ili vraćanjem ključa u ležište putnog računala. U slučaju da se vožnja završava, vozilo je moguće ostaviti unutar posebno definirane Spin City zone koja je definirana Pravilnikom o parkiranju.
 • Ako Korisnik usluge završava putovanje, potrebno je na putnom računalu odabrati opciju “Završi moju vožnju”. Potom vratiti ključ vozila u putno računalo i spremiti sve u pretinac za rukavice.
 • Prije izlaska iz vozila potrebno je uzeti sve osobne stvari iz vozila i provjeriti jesu li svi prozori i sva vrata na vozilu ispravno zatvorena.
 • Zaključavanje vozila obavlja se preko mobilne aplikacije ili prislanjanjem članske kartice na čitač kartica. Korisnik usluge dužan je uvjeriti se da je vozilo zaključano. Ako je vozilo ostalo otključano iz bilo kojeg razloga, Korisnik usluge je obavezan kontaktirati Spin City pozivni centar. Nije dozvoljeno udaljavanje od vozila ako vozilo nije zaključano.
 • Korištenje usluge i naplata iste završava vraćanjem magnetnog privjeska ključa u ležište putnog računala.

POČETAK I KRAJ OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA ZA KORIŠTENJE USLUGE

Prvih 15 minuta rezervacije je besplatno. Ako je za vrijeme rezervacije započeta vožnja, sljedeća rezervacija je opet besplatna.

Ako između rezervacija nije bilo vožnje, svaka nova rezervacija u sljedeća dva sata naplaćuje se od prve minute prema Pravilniku o naknadama.

U periodu od ponedjeljka do petka od 00.00 h do 05.00 h sve rezervacije su besplatne.

Naplata rezervacije započinje pritiskom na polje „Rezerviraj“ na aplikaciji.

Obračunska jedinica je minuta, s time da se svaka započeta minuta koja traje manje od 60 sekundi obračunava kao minuta.

Naplata rezervacije završava istekom definiranog perioda od 15 minuta ili uzimanjem magnetnog privjeska ključa iz ležišta putnog računala, a u slučaju da je period rezervacije bio kraći od 15 minuta.

Naplata i obračunavanje minuta/vremena vožnje započinje uzimanjem magnetnog privjeska ključa iz ležišta putnog računala.

Vraćanjem magnetnog privjeska ključa u ležište putnog računala naplata korištenja usluge završava.

Naplata i obračunavanje minuta/vremena stanke započinje gašenjem motora vozila i odabirom opcije na putnom računalu „Napravi stanku“, a završava ponovnim pokretanjem vozila ili vraćanjem ključa u ležište putnog računala.

Korisnik usluge ima mogućnost dijeljenja minuta vožnje s drugim Korisnicima usluge. Moguće je podijeliti minimalno 22 minuta s drugim Korisnikom, a na način i pod uvjetima opisanima na internetskoj stranici www.spincity.hr, više na Česta pitanja.

POGODNOSTI ZA ČLANOVE

 • U slučaju da razina goriva benzinskog vozila padne na razinu od 60 % ili niže, Korisnik usluge može natočiti EUROSUPER gorivo u minimalnom iznosu od 100,00 kn na benzinskim postajama o svom trošku. Spin City će Korisniku usluge u zamjenu za obavljeno točenje goriva refundirati iznos računa sa bonus minutama po cijeni od 1,60 kn za minutu u roku od 24 sata.
 • U slučaju da razina električne energije potrebe za pogon električnog vozila padne na razinu od 25 % ili niže, Korisnik usluge može ostaviti vozilo na punjenu u za to predviđenim punionicama. Korisnik usluge u zamjenu za spajanje električnog vozila na punjenje dobiva 10 bonus minuta na svoj korisnički račun.
 • Svako vozilo koje je na korištenju kod Korisnika usluge osigurano je do određenog iznosa dogovorenog s osiguranjem. Učešće u šteti može se unaprijed zakupiti i s time se Korisnik usluge može osigurati od plaćanja učešća u slučaju štete.

S osnovnim osiguranjem (CDW), koje je uključeno u cijenu vožnje, Korisnik usluge sudjeluje do iznosa od 2.000,00 kuna u šteti.

Instant Care (CDW) paket smanjenja odgovornosti ograničava odgovornost Korisnika usluge do iznosa od 900,00 kuna u šteti.

S mjesečnim paketom City Care 30 (CDW+) Korisnik usluge može se pretplatiti na isključenje odgovornosti te biti oslobođen od troškova za eventualnu štetu. City Care 30 automatski se obnavlja svakih 30 dana, osim ako nije otkazan od strane Korisnika usluge.

S godišnjim paketom City Care (CDW+) Korisnik usluge se isključuje iz odgovornosti te ne snosi nikakve troškove za eventualnu štetu kroz period od godinu dana.

Korisnik usluge dužan je postupati u skladu s gore navedenim odredbama. Nepoštivanje bilo koje odredbe smatrat će se grubim kršenjem ugovornih obveza radi kojih Davatelj usluge može raskinuti Sporazum i/ili tražiti od Korisnika naknadu prouzročene štete.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. listopada 2017. godine.